ภาพเก่าสมอราย

ความทรงจำที่ คือเรื่องราวที่เข้าไปในใจเราและยังอยู่ที่นั่นเสมอ ไม่ว่าจะผ่านเวลากี่ปีแล้วก็ตาม เป็นภาพสีสันที่ปรากฏขึ้นในความคิดของเรา เมื่อเราเยือนสถานที่หรือพบกับคนที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา เป็นเรื่องราวที่สร้างสรรค์ใหม่ในใจเรา และสามารถเป็นแรงบันดาลใจในการตัดสินใจและการกระทำของเราได้เสมอ เป็นคำเตือนเกี่ยวกับความคุ้นเคยและเส้นทางที่เราเคยเดิน ช่วยให้เราไม่ลืมพลังและประสบการณ์ที่เราได้รับมา เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เรารู้จักตัวเราเองมากขึ้น และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างอนาคตที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิต..