กิจกรรมล่าสุดของไซต์

17 มิ.ย. 2562 00:40 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข หน้าแรก
17 มิ.ย. 2562 00:39 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข หน้าแรก
17 มิ.ย. 2562 00:23 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข พิธีไหว้ครู 2562
17 มิ.ย. 2562 00:23 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข การเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน
17 มิ.ย. 2562 00:22 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข การประชุมจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง
17 มิ.ย. 2562 00:21 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข งานมอบเครื่องเขียนพระราชทาน
17 มิ.ย. 2562 00:20 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข ค่ายลูกเสือท้องถิ่นไทย จังหวัดศรีสะเกษ
17 มิ.ย. 2562 00:19 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข อบรมจิตคณิต
17 มิ.ย. 2562 00:18 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข โครงการยิ้มรับยิ้มสู้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
17 มิ.ย. 2562 00:17 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข ร่วมอวยพรผู้บริหารในวันสงกรานต์ 2562
17 มิ.ย. 2562 00:15 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข วันแห่งความสำเร็จ 2562
17 มิ.ย. 2562 00:07 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_8230 - Copy.JPG กับ พิธีไหว้ครู 2562
17 มิ.ย. 2562 00:07 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง พิธีไหว้ครู 2562
17 มิ.ย. 2562 00:03 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง การเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน
17 มิ.ย. 2562 00:03 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_8011 - Copy.JPG กับ การเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน
16 มิ.ย. 2562 23:59 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_7848 - Copy.JPG กับ การประชุมจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง
16 มิ.ย. 2562 23:59 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง การประชุมจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง
16 มิ.ย. 2562 23:55 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_8162 - Copy.JPG กับ งานมอบเครื่องเขียนพระราชทาน
16 มิ.ย. 2562 23:55 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง งานมอบเครื่องเขียนพระราชทาน
16 มิ.ย. 2562 23:46 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_7852 - Copy.JPG กับ ค่ายลูกเสือท้องถิ่นไทย จังหวัดศรีสะเกษ
16 มิ.ย. 2562 23:46 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง ค่ายลูกเสือท้องถิ่นไทย จังหวัดศรีสะเกษ
16 มิ.ย. 2562 23:41 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_7873 - Copy.JPG กับ อบรมจิตคณิต
16 มิ.ย. 2562 23:41 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง อบรมจิตคณิต
16 มิ.ย. 2562 23:37 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_7240 - Copy.JPG กับ โครงการยิ้มรับยิ้มสู้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
16 มิ.ย. 2562 23:37 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง โครงการยิ้มรับยิ้มสู้ มัธยมศึกษาปีที่ 1