กิจกรรมล่าสุดของไซต์

12 ส.ค. 2563 20:27 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง โครงการฝึกอาชีพ สร้างรายได้ 5 ส.ค. 63
12 ส.ค. 2563 20:22 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_8206 - Copy.JPG กับ เลือกตั้งสภานักเรียน 4 ส.ค. 63
12 ส.ค. 2563 20:22 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง เลือกตั้งสภานักเรียน 4 ส.ค. 63
12 ส.ค. 2563 20:16 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ 18008 - Copy.jpg กับ นักเรียนไปศึกษาดูงาน สารพัดช่าง 29 ก.ค. 63
12 ส.ค. 2563 20:16 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง นักเรียนไปศึกษาดูงาน สารพัดช่าง 29 ก.ค. 63
12 ส.ค. 2563 20:12 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_6558 - Copy.JPG กับ อบรม อสร. 24 ก.ค. 63
12 ส.ค. 2563 20:12 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง อบรม อสร. 24 ก.ค. 63
12 ส.ค. 2563 20:07 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ P7211477 - Copy.JPG กับ ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 21 ก.ค. 63
12 ส.ค. 2563 20:07 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 21 ก.ค. 63
12 ส.ค. 2563 19:47 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_5558 - Copy.JPG กับ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 17 กค 63
12 ส.ค. 2563 19:47 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 17 กค 63
12 ส.ค. 2563 19:19 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข หน้าแรก
12 ส.ค. 2563 19:16 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ AbsWassana2.jpg กับ หน้าแรก
12 ส.ค. 2563 19:15 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ AbsWassana1.jpg กับ หน้าแรก
13 ก.ค. 2563 05:49 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข หน้าแรก
13 ก.ค. 2563 05:44 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข หน้าแรก
13 ก.ค. 2563 05:43 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข หน้าแรก
13 ก.ค. 2563 05:41 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข หน้าแรก
13 ก.ค. 2563 05:26 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_8122 - สำเนา.JPG กับ นครชัยทัวร์ มอบขนมให้นักเรียน 13 กค 63
13 ก.ค. 2563 05:26 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง นครชัยทัวร์ มอบขนมให้นักเรียน 13 กค 63
13 ก.ค. 2563 05:22 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ 372020_๒๐๐๗๐๓_22 - สำเนา.jpg กับ เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 3 กค 63
13 ก.ค. 2563 05:22 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 3 กค 63
13 ก.ค. 2563 05:18 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปี 2563 1 กค 63
13 ก.ค. 2563 05:18 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ 805703 - สำเนา.jpg กับ เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปี 2563 1 กค 63
13 ก.ค. 2563 05:17 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ P6301423 - สำเนา.JPG กับ เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปี 2563 1 กค 63