กิจกรรมล่าสุดของไซต์

12 ส.ค. 2563 21:07 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข หน้าแรก
12 ส.ค. 2563 21:03 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข หน้าแรก
12 ส.ค. 2563 20:35 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_8524 - Copy.JPG กับ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 11 ส.ค. 63
12 ส.ค. 2563 20:35 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 11 ส.ค. 63
12 ส.ค. 2563 20:32 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_7649 - Copy.JPG กับ พิธีไหว้ครู 6 ส.ค. 63
12 ส.ค. 2563 20:32 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง พิธีไหว้ครู 6 ส.ค. 63
12 ส.ค. 2563 20:27 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_8282 - Copy.JPG กับ โครงการฝึกอาชีพ สร้างรายได้ 5 ส.ค. 63
12 ส.ค. 2563 20:27 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง โครงการฝึกอาชีพ สร้างรายได้ 5 ส.ค. 63
12 ส.ค. 2563 20:22 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_8206 - Copy.JPG กับ เลือกตั้งสภานักเรียน 4 ส.ค. 63
12 ส.ค. 2563 20:22 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง เลือกตั้งสภานักเรียน 4 ส.ค. 63
12 ส.ค. 2563 20:16 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ 18008 - Copy.jpg กับ นักเรียนไปศึกษาดูงาน สารพัดช่าง 29 ก.ค. 63
12 ส.ค. 2563 20:16 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง นักเรียนไปศึกษาดูงาน สารพัดช่าง 29 ก.ค. 63
12 ส.ค. 2563 20:12 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_6558 - Copy.JPG กับ อบรม อสร. 24 ก.ค. 63
12 ส.ค. 2563 20:12 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง อบรม อสร. 24 ก.ค. 63
12 ส.ค. 2563 20:07 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ P7211477 - Copy.JPG กับ ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 21 ก.ค. 63
12 ส.ค. 2563 20:07 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 21 ก.ค. 63
12 ส.ค. 2563 19:47 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_5558 - Copy.JPG กับ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 17 กค 63
12 ส.ค. 2563 19:47 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 17 กค 63
12 ส.ค. 2563 19:19 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข หน้าแรก
12 ส.ค. 2563 19:16 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ AbsWassana2.jpg กับ หน้าแรก
12 ส.ค. 2563 19:15 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ AbsWassana1.jpg กับ หน้าแรก
13 ก.ค. 2563 05:49 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข หน้าแรก
13 ก.ค. 2563 05:44 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข หน้าแรก
13 ก.ค. 2563 05:43 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข หน้าแรก
13 ก.ค. 2563 05:41 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข หน้าแรก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า