กิจกรรมล่าสุดของไซต์

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข หน้าแรก
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข หน้าแรก
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข หน้าแรก
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ urai.jpg กับ หน้าแรก
31 ก.ค. 2560 01:16 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_7228 - Copy.JPG กับ โครงการงานอาชีพท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 2560
31 ก.ค. 2560 01:16 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง โครงการงานอาชีพท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 2560
31 ก.ค. 2560 01:05 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ P6071555 - Copy.JPG กับ นักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ TK Park Korat
31 ก.ค. 2560 01:05 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง นักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ TK Park Korat
31 ก.ค. 2560 00:57 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_7116 - Copy.JPG กับ กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2560
31 ก.ค. 2560 00:57 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2560
31 ก.ค. 2560 00:48 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง อบรมเศรษฐกิจพอเพียงที่บุ่งตาหลั่ว
31 ก.ค. 2560 00:48 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ P6100092 - Copy.JPG กับ อบรมเศรษฐกิจพอเพียงที่บุ่งตาหลั่ว
31 ก.ค. 2560 00:34 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_5122 - Copy.JPG กับ เลือกตั้งสภานักเรียน 2560
31 ก.ค. 2560 00:34 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง เลือกตั้งสภานักเรียน 2560
31 ก.ค. 2560 00:25 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_4712 - Copy.JPG กับ บริษัท LOTTE THAILAND COMPANY LIMITED จัดกิจกรรม
31 ก.ค. 2560 00:25 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง บริษัท LOTTE THAILAND COMPANY LIMITED จัดกิจกรรม
31 ก.ค. 2560 00:09 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_6459 - Copy.JPG กับ โครงการงานอาชีพท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน
31 ก.ค. 2560 00:09 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง โครงการงานอาชีพท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน
15 มิ.ย. 2560 21:08 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_5261 - Copy.JPG กับ โครงการวัยใสกับการพัฒนาจิต
15 มิ.ย. 2560 21:08 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง โครงการวัยใสกับการพัฒนาจิต
15 มิ.ย. 2560 21:03 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_4818 - Copy.JPG กับ กิจกรรมวันไหว้ครู 2560
15 มิ.ย. 2560 21:03 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง กิจกรรมวันไหว้ครู 2560
15 มิ.ย. 2560 19:54 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_4306 - Copy.JPG กับ กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์
15 มิ.ย. 2560 19:54 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์
15 มิ.ย. 2560 19:49 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_4513 - Copy.JPG กับ ประชุมผู้ปกครอง

เก่ากว่า | ใหม่กว่า