กิจกรรมล่าสุดของไซต์

11 ม.ค. 2565 21:38 ชูศักดิ์ พัดทะเล แก้ไข ทำเนียบผู้บริหาร
11 ม.ค. 2565 21:36 ชูศักดิ์ พัดทะเล แก้ไข หน้าแรก
11 ม.ค. 2565 21:34 ชูศักดิ์ พัดทะเล แนบ puttarat.jpg กับ หน้าแรก
13 ก.ย. 2564 20:13 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข หน้าแรก
11 ก.ย. 2564 21:05 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข หน้าแรก
11 ก.ย. 2564 21:03 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข หน้าแรก
11 ก.ย. 2564 20:48 ชูศักดิ์ พัดทะเล แก้ไข หน้าแรก
11 ก.ย. 2564 20:47 ชูศักดิ์ พัดทะเล แก้ไข หน้าแรก
11 ก.ย. 2564 20:47 ชูศักดิ์ พัดทะเล แนบ urai21.jpg กับ หน้าแรก
11 ก.ย. 2564 20:46 ชูศักดิ์ พัดทะเล แนบ urai11.jpg กับ หน้าแรก
24 ม.ค. 2564 18:57 ชูศักดิ์ พัดทะเล แก้ไข E-Learning
19 ม.ค. 2564 19:02 ชูศักดิ์ พัดทะเล แก้ไข E-Learning
19 ม.ค. 2564 18:22 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข E-Learning
19 ม.ค. 2564 18:13 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข E-Learning
19 ม.ค. 2564 18:06 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง E-Learning
14 ธ.ค. 2563 18:48 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข SAR
14 ธ.ค. 2563 18:38 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข SAR
14 ธ.ค. 2563 18:28 ชูศักดิ์ พัดทะเล แก้ไข SAR
12 ส.ค. 2563 21:07 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข หน้าแรก
12 ส.ค. 2563 21:03 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข หน้าแรก
12 ส.ค. 2563 20:35 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_8524 - Copy.JPG กับ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 11 ส.ค. 63
12 ส.ค. 2563 20:35 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 11 ส.ค. 63
12 ส.ค. 2563 20:32 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_7649 - Copy.JPG กับ พิธีไหว้ครู 6 ส.ค. 63
12 ส.ค. 2563 20:32 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง พิธีไหว้ครู 6 ส.ค. 63
12 ส.ค. 2563 20:27 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_8282 - Copy.JPG กับ โครงการฝึกอาชีพ สร้างรายได้ 5 ส.ค. 63

เก่ากว่า | ใหม่กว่า