กิจกรรมล่าสุดของไซต์

30 ส.ค. 2562 01:23 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_2503 - Copy.JPG กับ กิจกรรมวันภาษาไทย
30 ส.ค. 2562 01:23 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง กิจกรรมวันภาษาไทย
30 ส.ค. 2562 01:11 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_1594 - Copy.JPG กับ งานกีฬาสีอนุบาล Junior Game
30 ส.ค. 2562 01:11 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง งานกีฬาสีอนุบาล Junior Game
29 ส.ค. 2562 21:01 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข โครงการ English Kid Camp และ English Camp
29 ส.ค. 2562 20:59 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_1385 - Copy.JPG กับ โครงการ English Kid Camp และ English Camp
29 ส.ค. 2562 20:59 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง โครงการ English Kid Camp และ English Camp
29 ส.ค. 2562 20:48 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_0220 - Copy.JPG กับ ศึกษาดูงานกรุงเทพฯ และสมุทรสงคราม
29 ส.ค. 2562 20:48 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง ศึกษาดูงานกรุงเทพฯ และสมุทรสงคราม
29 ส.ค. 2562 20:32 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ P7071918 - Copy.JPG กับ อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการงานอาชีพจากท้องถิ่นฯ
29 ส.ค. 2562 20:32 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการงานอาชีพจากท้องถิ่นฯ
29 ส.ค. 2562 20:22 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_9857 - Copy.JPG กับ โครงการ ครู DARE รร.สีขาว
29 ส.ค. 2562 20:22 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง โครงการ ครู DARE รร.สีขาว
29 ส.ค. 2562 19:54 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข หน้าแรก
29 ส.ค. 2562 19:40 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข หน้าแรก
29 ส.ค. 2562 19:39 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข หน้าแรก
29 ส.ค. 2562 19:38 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ 2 shoosak_2.png กับ หน้าแรก
29 ส.ค. 2562 19:38 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข หน้าแรก
29 ส.ค. 2562 19:37 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ 2 shoosak_1.png กับ หน้าแรก
29 ส.ค. 2562 19:09 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข หน้าแรก
29 ส.ค. 2562 19:06 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ 1 siriphan.png กับ หน้าแรก
27 มิ.ย. 2562 22:05 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ 65421663_2307788972631517_5643613569841889280_o - Copy.jpg กับ โครงการค่ายคุณธรรม (วัยใสกับการพัฒนาจิต)
27 มิ.ย. 2562 22:05 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง โครงการค่ายคุณธรรม (วัยใสกับการพัฒนาจิต)
27 มิ.ย. 2562 01:22 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_8711 - Copy.JPG กับ กิจกรรมวันสุนทรภู่ 27 มิ.ย. 2562
27 มิ.ย. 2562 01:22 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง กิจกรรมวันสุนทรภู่ 27 มิ.ย. 2562

เก่ากว่า | ใหม่กว่า