กิจกรรมล่าสุดของไซต์

24 ม.ค. 2564 18:57 ชูศักดิ์ พัดทะเล แก้ไข E-Learning
19 ม.ค. 2564 19:02 ชูศักดิ์ พัดทะเล แก้ไข E-Learning
19 ม.ค. 2564 18:22 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข E-Learning
19 ม.ค. 2564 18:13 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข E-Learning
19 ม.ค. 2564 18:06 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง E-Learning
14 ธ.ค. 2563 18:48 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข SAR
14 ธ.ค. 2563 18:38 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข SAR
14 ธ.ค. 2563 18:28 ชูศักดิ์ พัดทะเล แก้ไข SAR
12 ส.ค. 2563 21:07 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข หน้าแรก
12 ส.ค. 2563 21:03 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข หน้าแรก
12 ส.ค. 2563 20:35 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_8524 - Copy.JPG กับ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 11 ส.ค. 63
12 ส.ค. 2563 20:35 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 11 ส.ค. 63
12 ส.ค. 2563 20:32 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_7649 - Copy.JPG กับ พิธีไหว้ครู 6 ส.ค. 63
12 ส.ค. 2563 20:32 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง พิธีไหว้ครู 6 ส.ค. 63
12 ส.ค. 2563 20:27 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_8282 - Copy.JPG กับ โครงการฝึกอาชีพ สร้างรายได้ 5 ส.ค. 63
12 ส.ค. 2563 20:27 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง โครงการฝึกอาชีพ สร้างรายได้ 5 ส.ค. 63
12 ส.ค. 2563 20:22 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_8206 - Copy.JPG กับ เลือกตั้งสภานักเรียน 4 ส.ค. 63
12 ส.ค. 2563 20:22 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง เลือกตั้งสภานักเรียน 4 ส.ค. 63
12 ส.ค. 2563 20:16 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ 18008 - Copy.jpg กับ นักเรียนไปศึกษาดูงาน สารพัดช่าง 29 ก.ค. 63
12 ส.ค. 2563 20:16 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง นักเรียนไปศึกษาดูงาน สารพัดช่าง 29 ก.ค. 63
12 ส.ค. 2563 20:12 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_6558 - Copy.JPG กับ อบรม อสร. 24 ก.ค. 63
12 ส.ค. 2563 20:12 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง อบรม อสร. 24 ก.ค. 63
12 ส.ค. 2563 20:07 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ P7211477 - Copy.JPG กับ ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 21 ก.ค. 63
12 ส.ค. 2563 20:07 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 21 ก.ค. 63
12 ส.ค. 2563 19:47 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_5558 - Copy.JPG กับ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 17 กค 63

เก่ากว่า | ใหม่กว่า