กิจกรรมล่าสุดของไซต์

15 มิ.ย. 2560 21:08 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_5261 - Copy.JPG กับ โครงการวัยใสกับการพัฒนาจิต
15 มิ.ย. 2560 21:08 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง โครงการวัยใสกับการพัฒนาจิต
15 มิ.ย. 2560 21:03 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_4818 - Copy.JPG กับ กิจกรรมวันไหว้ครู 2560
15 มิ.ย. 2560 21:03 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง กิจกรรมวันไหว้ครู 2560
15 มิ.ย. 2560 19:54 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_4306 - Copy.JPG กับ กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์
15 มิ.ย. 2560 19:54 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์
15 มิ.ย. 2560 19:49 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_4513 - Copy.JPG กับ ประชุมผู้ปกครอง
15 มิ.ย. 2560 19:49 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง ประชุมผู้ปกครอง
31 พ.ค. 2560 01:16 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข ผู้บริหาร
31 พ.ค. 2560 01:15 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ ศุภากร.jpg กับ ผู้บริหาร
31 พ.ค. 2560 01:13 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ พูนสุข59.jpg กับ ผู้บริหาร
31 พ.ค. 2560 01:12 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ คัทรียา59.jpg กับ ผู้บริหาร
31 พ.ค. 2560 01:11 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข หน้าแรก
30 พ.ค. 2560 22:10 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข บุคลากร
30 พ.ค. 2560 22:08 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ อมรรัตน์.jpg กับ บุคลากร
25 พ.ค. 2560 23:17 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_1779 - Copy.JPG กับ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เซ็นต์ MOU กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
25 พ.ค. 2560 23:17 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เซ็นต์ MOU กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
25 พ.ค. 2560 23:06 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_1687 - Copy.JPG กับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาทำบุญที่วัดสมอราย
25 พ.ค. 2560 23:06 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาทำบุญที่วัดสมอราย
25 พ.ค. 2560 22:49 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_1643 - Copy.JPG กับ คณะผู้บริหารจากเทศบาลตรวจเยี่ยมโรงเรียน
25 พ.ค. 2560 22:49 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง คณะผู้บริหารจากเทศบาลตรวจเยี่ยมโรงเรียน
25 พ.ค. 2560 22:42 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_1595 - Copy.JPG กับ ศูนย์เยาวชสุรนารีจัดกิจกรรมดนตรี
25 พ.ค. 2560 22:42 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง ศูนย์เยาวชสุรนารีจัดกิจกรรมดนตรี
25 พ.ค. 2560 22:30 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_4131 - Copy.JPG กับ ครูอนิสา ย้ายไปสอนที่โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
25 พ.ค. 2560 22:30 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง ครูอนิสา ย้ายไปสอนที่โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

เก่ากว่า | ใหม่กว่า