กิจกรรมล่าสุดของไซต์

10 มี.ค. 2563 22:52 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข หน้าแรก
10 มี.ค. 2563 22:51 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ chuchart11.jpg กับ หน้าแรก
10 มี.ค. 2563 22:50 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 อัปเดต chuchart12.jpg
10 มี.ค. 2563 22:49 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข หน้าแรก
10 มี.ค. 2563 22:41 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ chuchart12.jpg กับ หน้าแรก
13 พ.ย. 2562 20:19 ชูศักดิ์ พัดทะเล แก้ไข ทำเนียบผู้บริหาร
13 พ.ย. 2562 20:17 ชูศักดิ์ พัดทะเล แก้ไข ทำเนียบผู้บริหาร
13 พ.ย. 2562 20:15 ชูศักดิ์ พัดทะเล แก้ไข ผู้บริหาร
13 พ.ย. 2562 20:15 ชูศักดิ์ พัดทะเล แนบ pr_noppawat.jpg กับ ผู้บริหาร
13 พ.ย. 2562 20:14 ชูศักดิ์ พัดทะเล แก้ไข หน้าแรก
13 พ.ย. 2562 20:14 ชูศักดิ์ พัดทะเล แนบ pr_noppawat.jpg กับ หน้าแรก
30 ส.ค. 2562 01:23 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_2503 - Copy.JPG กับ กิจกรรมวันภาษาไทย
30 ส.ค. 2562 01:23 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง กิจกรรมวันภาษาไทย
30 ส.ค. 2562 01:11 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_1594 - Copy.JPG กับ งานกีฬาสีอนุบาล Junior Game
30 ส.ค. 2562 01:11 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง งานกีฬาสีอนุบาล Junior Game
29 ส.ค. 2562 21:01 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข โครงการ English Kid Camp และ English Camp
29 ส.ค. 2562 20:59 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_1385 - Copy.JPG กับ โครงการ English Kid Camp และ English Camp
29 ส.ค. 2562 20:59 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง โครงการ English Kid Camp และ English Camp
29 ส.ค. 2562 20:48 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_0220 - Copy.JPG กับ ศึกษาดูงานกรุงเทพฯ และสมุทรสงคราม
29 ส.ค. 2562 20:48 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง ศึกษาดูงานกรุงเทพฯ และสมุทรสงคราม
29 ส.ค. 2562 20:32 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ P7071918 - Copy.JPG กับ อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการงานอาชีพจากท้องถิ่นฯ
29 ส.ค. 2562 20:32 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการงานอาชีพจากท้องถิ่นฯ
29 ส.ค. 2562 20:22 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แนบ IMG_9857 - Copy.JPG กับ โครงการ ครู DARE รร.สีขาว
29 ส.ค. 2562 20:22 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 สร้าง โครงการ ครู DARE รร.สีขาว
29 ส.ค. 2562 19:54 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) T2 แก้ไข หน้าแรก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า