ผลงาน ปี 2553

รางวัลการแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา


รางวัลงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ


รางวัลกิจกรรมการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ชิงทุนการศึกษา ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย


รางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ "เมืองคง ‎(กึ่งศตวรรษ)‎ นิทัศน 2010"


รางวัลงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2553 จังหวัดอุดรธานี


รางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ปี 2553 กลุ่มโรงเรียนสุรนารี


รางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2553 กลุ่มสุรนารีรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2554


Comments