ผลงาน ปี 2552

รางวัลการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ การสร้างงานด้วยโปรแกรม Paint มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา


รางวัลการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 11 จ.บุรีรัมย์


รางวัลมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 17 จ.ขอนแก่น


รางวัลงานวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 2 ‎(วัดสมอราย)‎ ประจำปีการศึกษา 2552


รางวัลงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2552 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1


Comments