ผลงาน ปี 2551

รางวัลสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 18 ส.ค. 2551


ประกวดทักษะวิชาการเขต1 30 -2 ตุลาคม 2551


งานประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน KORAT 1 eXCELLENCE FAIR 2008


โครงการค่ายวิชาการ กิจกรรมศิลปะป้องกันตัว AKIDO ประจำปีการศึกษา 2550Comments