ผลงาน ปี 2559

ประกาศนียบัตรวิทยากร ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ


รางวัลงานวันมาฆบูชา ประจำปี 2559 โดย เทศบาลนครนครราชสีมา


เกียรติบัตรเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2558


รางวัลงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 "ออนซอนงานศิลป์ถิ่นอีสาน หนองคาย-บึงกาฬ สู่มาตรฐานงานอาชีพ"


รางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ.2559


รางวัลงานครุศาสตร์ราชภัฎวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 "เทิดไท้พระผู้เป็นครูแห่งแผ่นดิน : การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"


วุฒิบัตร โครงการอบรมชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา


รางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เกียรติบัตรครู


ใบประกาศนียบัตร เข้าร่วมกิจกรรม Super Reading


Comments