อบรมเศรษฐกิจพอเพียงที่บุ่งตาหลั่ว

โพสต์31 ก.ค. 2560 00:48โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
โรงเรียนเทศบาล 2(วัดสมอราย) จัดโครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียงให้กับคณะครูและบุคลากร โดยเป็นส่วนหนึ่งในการส่งโรงเรียนเข้าประเมินในโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (local sufficiency school : LSS) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560


Comments