อบรมมาตรฐาน GMP และศึกษาดูงนที่ มทส.

โพสต์13 ก.ย. 2560 23:37โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2   [ อัปเดต 13 ก.ย. 2560 23:38 ]
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ และคณะครูโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาความเข้มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐาน GMP และผู้เชี่ยวชาญด้านจุลินทรีย์ในอาหาร ให้ความรู้และนำเข้าศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560


Comments