อบรมลดภาวะโลกร้อน

โพสต์27 มิ.ย. 2562 01:15โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
สำนักการสาธารณสุข เทศบาลนครนครราชสีมา จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง การลดภาวะโลกร้อนให้กับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปปรับใช้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน ที่ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562Comments