อบรมคณะกรรมการสถานศึกษา

โพสต์5 ม.ค. 2560 23:39โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาจากโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) และจากเทศบาลนครนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมในโครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานครComments