อบรมการทำข้าวเหนียวหมูฝอย

โพสต์6 ม.ค. 2560 00:16โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการทำข้าวเหนียวหมูฝอยเพื่องานอาชีพ โดยทำการเชิญวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์มาให้ความรู้และวิธีการทำ โดยมีผู้ปกครอง นักเรียน คณะครูและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมการอบรมมากมาย ณ ห้องปฏิบัติงานอาชีพ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559Comments