อบรมการป้องกันยาเสพติดในนักเรียน 26 มิย 63

โพสต์13 ก.ค. 2563 05:06โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดการอบรมหลักสูตรการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ที่สนามโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 
Comments