อบรมการใช้งาน goolge app 27-28 พค 63

โพสต์13 ก.ค. 2563 04:34โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

คณะครูโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เข้าร่วมการอบรมการใช้งาน Google Application ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ที่ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2563 
Comments