อบรมจิตคณิต

โพสต์16 มิ.ย. 2562 23:41โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2562 00:19 ]
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดโครงการอบรมจินตคณิตให้กับคณะครู ในระดับปรถมศึกษาตอนต้น เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ที่ห้องประชุมโรงเรียน เมื่อวันที่ 13-14 พฤษภาคา 2562Comments