วันแห่งความสำเร็จ 28 มี.ค. 60

โพสต์28 มี.ค. 2560 19:23โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2560 22:04 ]
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นอนุบาล 3 เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจกับนักเรียนและผู้ปกครองที่มาร่วมงานที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในเบื้องต้นของนักเรียนเกี่ยวกับการศึกษา และเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป


Comments