ทัศนศึกษาไม้กลายเป็นหิน ชั้นอนุบาล

โพสต์28 ก.พ. 2562 03:57โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
สายชั้นเรียนปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดโครงการทัศนศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 1-3 ที่สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ บ้านโกรกเดือนห้า ตำบล สุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เพื่อเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ให้กับนักเรียน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561Comments