ทัศนศึกษา ม.1-3 ณ จิมทอมสันฟาร์ม

โพสต์28 ก.พ. 2562 04:33โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
คณะครูและนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ แหล่งเรียนรู้จิมทอมสันฟาร์ม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561Comments