สอบอ่านภาษาไทย

โพสต์24 พ.ย. 2559 22:39โดยชูศักดิ์ พัดทะเล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทดสอบการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ในวิชาภาษาไทย เป็นการประเมินทักษะการอ่านของนักเรียน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการอ่านเขียน ของนักเรียนต่อไป ที่ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559


Comments