ศึกษาดูงาน SBMLD ที่ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

โพสต์17 พ.ย. 2559 19:19โดยชูศักดิ์ พัดทะเล   [ อัปเดต 17 พ.ย. 2559 19:26 ]
คณะครู และผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เข้าศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอน SBMLD (School Based Management for Local Development) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) อ.เมือง จ.นครราชสีมา  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ต่อไป


Comments