ศึกษาดูงานโรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ นครราชสีมา

โพสต์28 ก.พ. 2562 05:25โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการปฏิบัติงานที่โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ นครราชสีมา เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพให้กับนักเรียน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562Comments