ศึกษาดูงาน การผลิตน้ำดื่ม มทส

โพสต์28 ก.พ. 2562 05:02โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด ที่โรงงานผลิตน้ำดื่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้กับนักเรียนเพิ่มทักษะงานอาชีพตามนโยบายของโรงเรียน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562Comments