โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เซ็นต์ MOU กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โพสต์25 พ.ค. 2560 23:17โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาร่วมกับ ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งมีโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เป็นโรงเรียนต้นแบบของเทศบาลนครนครราชสีมา ในการนี้มีคณะผู้บริหารของเทศบาลนครนครราชสีมา และคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสักขีพยาน ที่ห้องประชุมสารนิเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560


Comments