โรงเรียนเทศบาล 2(วัดสมอราย) ผ่านการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ในระดับดีมาก

โพสต์4 ก.ย. 2560 00:03โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เข้ารับการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ผลการประเมิน ปรากฎว่าโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ผ่านการประเมิน ในระดับคะแนน ดีมาก


Comments