โรงเรียนจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

โพสต์5 มี.ค. 2560 19:11โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ร่วมกับคณะครูนักเรียน ผู้ปกครอง จัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนโครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้มข้น (IEP) สำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัย และชั้นประถมศึกษาตอนต้น ซึ่งจะจัดการเรียนการสอนได้ในปีการศึกษา 2556 นี้ ที่โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560


Comments