ประชุมรายงานผลการประเมินคุณภาพ 2560

โพสต์3 ก.ย. 2560 22:49โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2   [ อัปเดต 3 ก.ย. 2560 22:50 ]
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ร่วมกับเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ ประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่น สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา และจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ปี พ.ศ.2559 ที่ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560


Comments