ประชุมผู้ปกครองปฐมวัย

โพสต์14 ก.พ. 2560 18:20โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย เพื่อชี้แจงและแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยทางโรงเรียนมีโครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English Program) สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในปีการศึกษา 2560 นี้


Comments