ประชุมผู้ปกครอง

โพสต์15 มิ.ย. 2560 19:49โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
โรงเรียนเทศบาล 2(วัดสมอราย) จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข่าวสาร นโยบายและทิศทางการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษา 2560 โดยมีนายบำรุง  เจริญพจน์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ให้เกียรติมาเป็นประธาน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560


Comments