ประชุมผู้บริหารสัญจร 29 มี.ค. 60

โพสต์28 มี.ค. 2560 21:55โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2560 22:04 ]
คณะผู้บริหารจากเทศบาลนครนครราชสีมา และคณะผู้บริหารจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมประชุมผู้บริหารสัญจร ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เพื่อหารือร่วมกันในการพัฒนาการศึกษา และเพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการทำงาน เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาต่อไป เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560


Comments