ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

โพสต์5 ก.พ. 2560 21:45โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาให้ความเห็น เสนอแนะงานด้านต่างๆของโรงเรียน เช่นงานวิชาการ ด้านวิชาการ ด้านบริหารบุคคลและด้านงานบริหารทั่วไป ที่ห้องประชุมสมอราย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560


Comments