ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

โพสต์5 ม.ค. 2560 23:45โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันกำหนดนโยบายและทิศทางการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษา 2556 ที่จะถึงนี้ ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559


Comments