ประชุมการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT

โพสต์3 ก.ย. 2560 22:56โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT โดยมีการนำเสนอผลการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี DLIT ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560


Comments