ประชุมแกนนำผู้ปกครอง 1 สค 60

โพสต์3 ก.ย. 2560 23:04โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นปฐมวัย - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อนำเสนอนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ และได้จัดให้มีการเลือกแกนนำผู้ปกครอง เพื่อติดต่อประสานงานระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนในโอกาสต่อไป เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560


Comments