ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างสรรค์ 4 H (Head Heart Hand Health)

โพสต์29 พ.ค. 2561 19:44โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2   [ อัปเดต 29 พ.ค. 2561 19:44 ]
ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างสรรค์ 4 H (Head Heart Hand Health) สู่การศึกษาเพื่อการมีงานทำ โดยกองส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมริเจอร์ไซต์ กรุงเทพฯ 
Comments