ปรับพื้นฐาน ม.1

โพสต์25 พ.ค. 2560 22:23โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2   [ อัปเดต 25 พ.ค. 2560 22:24 ]
คณะครูชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดโครงการ "ยิ้มรับ ยิ้มสู้ สู่รั้วสมอราย" ให้กับนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ประจำปัการศึกษา 2560 เพื่อปรับพื้นฐานทั้งความรู้และกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมก่อนเปิดเรียนจริงในวันที่ 16 พ.ค. 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียน เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2560


Comments