พิธีไหว้ครู 2562

โพสต์17 มิ.ย. 2562 00:06โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2562 00:23 ]
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดงานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการระลึกนึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ที่ช่วยอบรมสั่งสอน ให้เราทุกคนเป็นคนดี มีการศึกษา ประกอบอาชีพที่สุจริต ที่บริเวณสนามโรงเรียน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562Comments