นิทรรศการสมอรายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์28 ก.พ. 2562 05:20โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
งานวิชาการ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรมงานนิทรรศการสมอรายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 ที่บริเวณสนาม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ภายในงานมีการจัดนิทรรศการทางวิชาการของ 4 ช่วงชั้นคือ ช่วงชั้นปฐมวัย ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 และ ช่วงชั้นที่ 3 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562Comments