งานเลี้ยงส่งครูอนิสาและครูปราณี

โพสต์28 มี.ค. 2560 21:49โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
คณะครู ผู้บริหารและบุคลากร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดงานเลี้ยงส่งคุณครูอนิสา พรศิวกุลวงศ์ และครูปราณี รวีธนพัฒน์ เนื่องในโอกาสย้ายสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น ที่โรงแรมรายาแกรนด์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560


Comments