งานกีฬาสีอนุบาล Junior Game

โพสต์30 ส.ค. 2562 01:11โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
ห้างสรรพสินค้า Terminal 21 Korat ร่วมกับโรงเรียนต่างๆในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จัดกิจกรรม งานกีฬาสีอนุบาล Junior Game ประจำปีการศึกษา 2562 ที่  Hall1 ห้างสรรพสินค้า Terminal 21 Korat เพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลให้รู้จักการแข่งขันกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562Comments