นักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ TK Park Korat

โพสต์31 ก.ค. 2560 01:05โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park นครราชสีมา ซึ่งแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ตามแนวคิด “ห้องสมุดมีชีวิต” จากความร่วมมือของ สำนักงานบริการและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ และเทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  การแสวงหาความรู้และเป็นเวทีในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ให้กับเด็ก และเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560


Comments