นักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาศึกษาดูงาน มทส, 100 ไร่

โพสต์27 ธ.ค. 2560 19:45โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
คณะครูและนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเยี่ยมชมสวน 100 ไร่ ของสถาบันราชภัฎนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560


Comments