นักเรียนไปศึกษาดูงาน สารพัดช่าง 29 ก.ค. 63

โพสต์12 ส.ค. 2563 20:16โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
โรงเียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการจัดซ่อมคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563Comments