นักเรียนชั้นปฐมวัยทัศนศึกษา มทส.

โพสต์13 ก.ย. 2560 23:58โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
นักเรียนสายชั้นอนุบาล 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมอุทยานการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560


Comments