เลือกตั้งสภานักเรียน 4 ส.ค. 63

โพสต์12 ส.ค. 2563 20:22โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
โรงเรียนเทศฐาล 2 (วัดสมอราย) จัดเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนมาทำหน้าที่สภานักเรียน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563Comments