เลือกตั้งสภานักเรียน 2560

โพสต์31 ก.ค. 2560 00:34โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนักเรียนและสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในด้านประชาธิปไตยให้กับนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ที่บริเวณสนามโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)Comments