แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย จีน รัสเซีย

โพสต์5 ก.พ. 2561 19:19โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
คณะการแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากประเทศจีนและรัสเซีย ได้เข้ามาทำการแสดงแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาเป็นผู้ดูแล ที่บริเวณสนามโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561


Comments