กิจกรรมวัยใส ใส่ใจเรื่องเพศ 14 มีค 60

โพสต์28 มี.ค. 2560 19:09โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2560 19:10 ]
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรมวัยใส ใส่ใจเรื่องเพศ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียนเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคติดต่อจากเพศสัมพันธ์เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย ที่ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560


Comments