กิจกรรมวันภาษาไทย 2560

โพสต์3 ก.ย. 2560 23:13โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรมวันภาษาไทยของโรงเรียน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ การแข่งขัน การประกวด และการแสดงต่างๆ ของนักเรียน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ที่สนามโรงเรียน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560


Comments