กิจกรรมวันเด็ก 13 มค 60

โพสต์25 ม.ค. 2560 00:31โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2560 00:32 ]
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทฒบาล 2 (วัดสมอราย) โดยจัดให้มีการทำบุญตักบาตรร่วมกัน ระหว่างคณะครู นักเรียน บุคลากรและผู้ปกครอง รวมทั้งการแสดงของนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นในภาคเช้า ส่วนในภาคบ่ายจัดให้มีกิจกรรมร่วมสนุกแจกของรางวัลกันตลอดงาน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2556


Comments