กิจกรรมต้านภัยยาเสพติด 13 มี.ค. 60

โพสต์28 มี.ค. 2560 18:55โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2560 22:05 ]
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดโครงการสมอรายต้ายภัยยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติดและช่วยกันคุ้มครองสร้างความรัก ความอบอุ่นให้กับครอบครัว เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560


Comments